Inicio > Servicios > Formacion > Cicle Qualitat i Innovació

CiclE PTV

QUALITAT - PRODUCTIVITAT i el procés Pràctic de millora continua I INNOVACIÓ  


 
     - Descarrega el Folletó PDF -

Una visió pràctica i poc explicada


 

Orientat a l’eficiència i als resultats


 

Perspectiva sistèmica, de la variació i de l'aprenentatge

  “Sustainable market driven quality”

La creació de valor útil a través de la millora continua i la innovació, és l’eina més potent per a la competitivitat, per a la reducció de costos i per a ser eficients. En aquest cicle s’explicarà per què i cóm aconseguir-ho, tenint en compte les perspectives per a entendre la complexitat.

Sovint s’implanten models de qualitat què no acaben sent prou útils ni eficients, bé perquè no estan prou integrats amb les necessitats i funcionament de l’empresa, bé perquè no s’entén bé la seva verdadera finalitat, o bé perquè no inclouen les perspectives necessàries. 

Aquest cicle de cursos permetrà assolir coneixements per a evolucionar eficientment cap a una gestió adequada de la millora continuada i la innovació amb una orientació cap a l'eficiència i als resultats empresarials, cap al mercat i als clients i cap els col·laboradors i empleats. Tot com un conjunt interconnectat.

Per a entendre la complexitat s'incorpora la perspectiva sistèmica i d'aprenentatge organitzatiu, amb una millor interpretació de la informació disponible, a l'hora de millorar els processos, l'organització, el disseny del treball i les polítiques empresarials. Això conduirà alhora a una millora de la qualitat i de la situació competitiva en el mercat, juntament amb una reducció de costos i una millora de la moral dels empleats.

Per què la millora?

Les empreses només poden ser competitives i mantenir-se al mercat, assolint i sostenint un nivell d'eficiència i qualitat en permanent ascens i orientat a resultats. Cal adaptar-se permanentment en un món canviant o, convertir-se en promotor del canvi. Cap èxit és etern i només la millora continuada possibilita el seu manteniment. Necessitem respostes a:

  • Cóm millorar la competitivitat, la productivitat i l'eficiència de l'empresa
  • Cóm reduirr costos gestionant la millora i la qualitat
  • Cóm unificar els interessos de les parts d'una empresa: client, propietat, empleat
  • Cóm utilitzar els indicadors de procés, empresarials i de negoci en benefici de l'organització
  • Cóm millorar l'organització i a la vegada millorar els resultats
  • Cóm liderar el canvi, assegurant una transformació sostenible
  • Cóm assegurar un aprenenetatge organitzacional útil
  • Cóm estimular la col·laboració i la implicació interna ....

 

Tòpics que seran tractats:

- El sistema Deming de gestió directiva i qualitat
- Qualitat segons Deming-Shewhart i lid
eratge 
- Relació qualitat - costos - competitivitat - empleat
- Presa de decisions entenent  la sistèmica
- Complexitat i lideratge distribuït

- Tipus de millora i innovació
- Relació causes - efectes competitius no visibles
- La gestió de riscos a l’empresa
- “Red Beads Experiment” i l’impacta col·laboratiu
- El cost de decisions errònies (tampering)
- SPC control estadístic dels processos i sistemes 
- Software de millora Deming Collaboration
- Veu del procés - veu del client
- Productivitat i competitivitat
- Exactitut, precisió i fiabilitat de les dades
- Pareto i la priorització de les millores
- Visió sistèmica dels objectius
- Cóm aprenen les organitzacions                                                  

 -Paradigmes i falses creences
- Perspectives per a ser competitiu
- Pensament sistèmic versus lineal
- Mapa de processos 
- Capacitat dels processos
- Càlcul dels índexs Cp, Cpk i Cp. 
- Comportament dels Sistemes
- Experiment de l'embut
- Cicle Deming PDSA / PDCA
- Motivació intrínseca i extrínseca
- Mesures, indicadors i objectius
- Ishikawa - diagrames causes-efectes
- AMFE - Anàlisi modal fallos i efecctes
- Principis de gestió directiva
- Taguchi i les pèrdues
- Sentit competitiu de la 
continuïtat 
- La gestió del canvi i l’estratègia a la nova era
- Cultura empresarial: fre o palanca 

A qui va adreçat?

-Propietaris, gerents, directius i professionals amb responsabilitats de decisió.
-Directors Tècnics, de Qua
litat, de Producció, d'Innovació i Millora de Pimes.
-Responsables de processos, tan tècnics, de negoci, de gestió o desenvolupament professional.

 

Lloc:             Parc tecnològic del Vallés -PTV -  Cerdanyola del Vallès (http://www.ptv.cat/)

Organitza:    SIGEI Consulting (Jordi Cabré) amb la col·laboració de Deming Collaboration i el PTV

 

Professorat:    Jordi Cabré    -Fundador de Deming Collaboration  
                                                            -Propietari i Director de SIGEI Consulting 
Enginyer Industrial, ex Director de Qualitat de IBM Manufacturing, de Lucas Automotive i d' Agbar.
Autor, consultor i professor.


 

Preu:

-Jornada d'Introducció: gratuïta
Resta mòduls:
- General: 145 € a 165 per mòdul

- Associació d'Empreses PTV, Cerdanyola Empresarial:  125 € per mòdul

 

Inscripció a la Jornada Introductòria:  http://www.amiando.com/WQKIRRR

Per a qualsevol dubte contactar amb jcabre@sigeiconsulting.com


Programa

JORNADA INTRODUCTÒRIA 

 

 

 

 

9,30h:   Benvinguda, presentacions i introducció

9:45h:    

   -Qui som    
   -La situació avui -El problema
   -Iniciació al Sistema Deming i Shewhart –L’empresa de competitivitat sostenible 
   -Falses creences

   -Millora continua i innovació -Relació qualitat, millora, costos, productivitat i  competitivitat

11:15h  Descans

  -Les 5 perspectives per a la millora –sistèmica, variació, aprenentatge,  comportaments
  -Lideratge i mestratge – L’empresa que aprèn
  -Presa de decisions  -Entenent la variació sistèmica i la complexitat
  -Software d’ajuda
  -Principis de la transformació de les organitzacions
                

13:00h:  Resum, conclusions i debat 

13:30h:  Final de la sessió 

TORNAR

Material: Accés temporal al software de Deming Collaboration
               Material per a exercicis
               Resum de la sessió

 

 

"Pensa diferent,
Busca cóm millorar la teva empresa,
Camina cap a l'èxit"

Deming Collaboration

 

.Mètode formatiu

Presentacions, debats, casos pràctics, exercicis, experiments, ...

Els alumnes podran treure profit dels seus ordinadors si els porten.

Es podran portar casos dels alumnes.

Referències Bibliogràfiques:

  • “Quiero mejorar mi empresa” – 2012, Jordi Cabré
  • “El Sistema Deming” – 1990, Rafael Aguayo
  • “La Quinta Perspectiva” – Edició 2013,  Jordi Cabré
  • “The New Economics” – 1994, W. Edwards Deming

 


Quiero mejorar mi empresa

Herramientas para crear valor

La Quinta Perspectiva
Innovación Directiva, Decisiones de Mejora y Creación de Valor Útil

El Sistema Deming


Aplicación SPC 


Análisis del Comportamiento de Sistemas y Procesos

 

Demo aquí